Właściciele nieruchomości które nie mają uregulowanego statusu

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu
art

Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinka drzew na swojej działce obarczone jest kilkoma zapisami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować całkowicie swobodnie w odniesieniu do drzew.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Kwstię wycinki drzew na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu stosownej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie pozwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej posesji znajdują się drzewa wpisane do rejestru zabytków, konieczne jeszcze jest też zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niekiedy wniosek nie wystarczy do całkowitego załatwienia tej sprawy. Trzeba spełnić jeszcze szereg dodatkowych wymogów, która związane są z dodatkowymi wydatkami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie możemy wyciąć bez problemów drzew na własnej działce. Swawola w tym względzie wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W Ustawie przewidziano wycinka drzew kraków 2022 jednak pewne wyjątki. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wycinkę drzew są następujące podmioty:

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością państwową

- Użytkownicy wieczyści

- Właściciele nieruchomości, które nie mają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości uzyska zgodę organów administracyjnych na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -stosowna opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia roślin w inne miejsce.